Discussion:
Hodowla ośmiornicy
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
sobi
2004-12-22 10:40:55 UTC
Permalink
Raw Message
Witam grupowiczów.

Od jakiego¶ czasu przymierzam siê do hodowli o¶miornicy.
Przymierzam to mo¿e du¿o powiedziane :), bo chcia³bym to robiæ,
aczkolwiek ilo¶æ materia³ów opisuj±cych jak to robiæ, na które siê póki co
natkn±³em jest zatrwa¿aj±co ma³a.
W zwi±zku z tym pytanie, czy kto¶ posiada wiedzê w zakresie jak to robiæ
( czym o¶miornica siê ¿ywi, gdzie kupiæ, jakie akwarium itp ),
b±dŒ jest w stanie skierowaæ mnie do jakiego¶ Œród³a wiedzy o hodowli
tego cudownego zwierzêcia?

pozdrawiam
Sobi
Jurecki
2004-12-22 11:27:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by sobi
Witam grupowiczów.
Od jakiegoś czasu przymierzam się do hodowli ośmiornicy.
Przymierzam to może dużo powiedziane :), bo chciałbym to robić,
aczkolwiek ilość materiałów opisujących jak to robić, na które się póki co
natknąłem jest zatrważająco mała.
W związku z tym pytanie, czy ktoś posiada wiedzę w zakresie jak to robić
( czym ośmiornica się żywi, gdzie kupić, jakie akwarium itp ),
bądź jest w stanie skierować mnie do jakiegoś źródła wiedzy o hodowli
tego cudownego zwierzęcia?
pozdrawiam
Sobi
czytalem o tym troche bo tez sie interesowalem takim zwierzakiem
ale przede wszystkim musisz miec duze akwarium dobrze przykryte
bo sie wyslizgnie przez mala nawet szparke, no i duzo zarcia bo je
glownie slimaki - a skad wezmiesz morskie slimaki i malze do karmienia?
Dlatego ja sobie dalem spokoj i skupie sie na razie na malej rafce.
poza tym, nie widzialem w Krakowie osmiornicy w zadnym sklepie.
chyba niepraktyczne u nas w Polsce. no chyba ze udaloby sie nauczyc
ja jesc takie morskie zwierzaki mrozone, z Tesco :-)) Skad jestes?
sobi
2004-12-22 11:41:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jurecki
czytalem o tym troche bo tez sie interesowalem takim zwierzakiem
ale przede wszystkim musisz miec duze akwarium dobrze przykryte
bo sie wyslizgnie przez mala nawet szparke, no i duzo zarcia bo je
glownie slimaki - a skad wezmiesz morskie slimaki i malze do karmienia?
Dlatego ja sobie dalem spokoj i skupie sie na razie na malej rafce.
poza tym, nie widzialem w Krakowie osmiornicy w zadnym sklepie.
chyba niepraktyczne u nas w Polsce. no chyba ze udaloby sie nauczyc
ja jesc takie morskie zwierzaki mrozone, z Tesco :-)) Skad jestes?
Z Bydgoszczy.
Nie wiem, mo¿e da³oby siê j± jako¶ przystosowaæ do niemorskich slimaków ?:)
W kwestii o¶miornic nie mam ¿adnych do¶wiadczeñ ani informacji - tylko chêci
:).
Chyba poszukam angielskojêzycznych materia³ów - mo¿e bardziej mi sie
poszczê¶ci

pozdrawiam
Sobi
@Greg@
2004-12-22 12:30:19 UTC
Permalink
Raw Message
Ogl±da³em kiedy¶ w TV program o o¶miornicach. Bardzo inteligentne zwierzêta
(w koñcu sk³adaj± siê z ogromnej g³owy, ¿o³±dka i macek). Potrafi±
przecisn±æ siê przez najmniejszy otwór (ca³e cia³o jest miêkkie i po prostu
przelewa siê przez taki otwór). Potrafi³y przechodziæ w nocy do innego
zbiornika, upolowaæ sobie rekina i potem wróciæ do swojego baniaka :)))) S±
bardzo ciekawskie i sprawdz± wszelkie mo¿liwe zakamarki.

@Greg@
sobi
2004-12-22 12:57:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by @Greg@
Ogl±da³em kiedy¶ w TV program o o¶miornicach. Bardzo inteligentne zwierzêta
(w koñcu sk³adaj± siê z ogromnej g³owy, ¿o³±dka i macek). Potrafi±
przecisn±æ siê przez najmniejszy otwór (ca³e cia³o jest miêkkie i po prostu
przelewa siê przez taki otwór). Potrafi³y przechodziæ w nocy do innego
zbiornika, upolowaæ sobie rekina i potem wróciæ do swojego baniaka :)))) S±
bardzo ciekawskie i sprawdz± wszelkie mo¿liwe zakamarki.
St±d i moje zainsteresowanie tymi zwierzakami.Wiele siê naogl±da³em o tych
mi³ych g³owonogach (chyba?:), i marzy mi sie w³asna o¶miornica.
Zacz±³em szukaæ w materia³ach po angielsku i znalaz³em to i owo.
T³umaczenia bêdzie sporo, no ale cu¿ - takie sobie wybra³em hobby :).
Zd±¿y³em póki co wyczytaæ ¿e s± sprytniejsze od psa.

pozdrawiam
Sobi
Adam T
2004-12-22 13:30:46 UTC
Permalink
Raw Message
jak trafi³e¶ na kilka stron o tych zwierzaczkach to móg³bym prosiæ o
podrzucenie kilku linków :-) chocia¿ sobie poczytam.
btw. nie ma s³odkowodnych o¶miornic? by³oby pro¶ciej
Tomasz Śmigielski
2004-12-22 14:14:21 UTC
Permalink
Raw Message
Stąd i moje zainsteresowanie tymi zwierzakami.Wiele się naoglądałem o tych
miłych głowonogach (chyba?:), i marzy mi sie własna ośmiornica.
Jestem pełen podziwu dla Twojego zapału i życzę sukcesów.
Jak już będziesz miał tego zwierza to pamiętaj o nas
i prześlij jakieś info na p.r.a.
Jak jednak zrezygnujesz to też napisz dlaczego.

Tomek
tomekk
2004-12-22 14:16:06 UTC
Permalink
Raw Message
Jestem pe³en podziwu dla Twojego zapa³u i ¿yczê sukcesów.
Jak ju¿ bêdziesz mia³ tego zwierza to pamiêtaj o nas
i prze¶lij jakie¶ info na p.r.a.
Jak jednak zrezygnujesz to te¿ napisz dlaczego.
Ja mo¿e od siebie dodam, ¿yczenie, ¿eby ta o¶miornica sama nie zaczê³a pisaæ
na pra, bo to by oznacza³o, ¿e w³a¶ciciel siedzi zamkniêty w akwarium.
:-)
tomekk
Marek Cebula
2004-12-22 14:48:34 UTC
Permalink
Raw Message
Wygl±da to niezbyt ciekawie , ale s±dz±c z formy pytania kolega nie mia³ do
czynienia z ¿adnym akwarium morskim.
Mo¿e na pocz±tek cos ³atwiejszego ?
Morskie ¶limaki , omó³ki , kalmary , krewetki i wszystko co jedz± o¶miornice
dostaniesz w ladach ch³odniczych w ka¿dym hipermarkecie.
Zreszt± o¶miornice s± wszystko¿erne , byleby to by³o z miêsa.
Woda dla morskich miêczaków musi byæ najwy¿szej czysto¶ci i jako¶ci.
Czy wiesz o tym ¿e o¶miornice ¿yj± do roku czasu.?
Rybek.
P.S.
Uciekaj± tylko na pocz±tku , potem jak siê "urz±dz± " to ju¿ nie
Adam T
2004-12-22 18:16:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek Cebula
Czy wiesz o tym ¿e o¶miornice ¿yj± do roku czasu.?
Rybek.
no pewnie niektore dluzej
Belin
2004-12-22 22:00:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek Cebula
(...)
Czy wiesz o tym ¿e o¶miornice ¿yj± do roku czasu.?
cos tu zes niestety mocno przesadzil... nawet chyba bardzo mocno. Moze
podasz zrodlo?

bo co powiesz na to:
http://marine.alaskapacific.edu/octopus/lifecycle.html
http://tolweb.org/tree?group=Octopodidae&contgroup=Incirratachyba, ze piszesz o osmiornicy w akwarium (patrzac na ich inteligencje
moglbym sie z tym zgodzic, ze po prostu umieraja z nudow, zalu itp).

Belin
Tytus
2004-12-22 20:18:29 UTC
Permalink
Raw Message
Witam
U¿ytkownik "@Greg@"
Ogl±da³em kiedy¶ w TV program o o¶miornicach. Bardzo inteligentne zwierzêta

CUT

S± bardzo ciekawskie i sprawdz± wszelkie mo¿liwe zakamarki.

I bardzo smaczne dodam, tylko lekko makabrycznie sa mordowane zanim trafia
na talerz :-(((
--
Pozdrawiam
Jacek Sawa
GG 4035048
tomekk
2004-12-22 21:55:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tytus
I bardzo smaczne dodam, tylko lekko makabrycznie sa mordowane zanim trafia
na talerz :-(((
Tja - mam nawet takie zdjêcie z wakacji - z daleka nawet nie widaæ co jest
porozwieszane przed greck± knajp± na sznurkach...
tomekk
mmtv
2004-12-22 14:46:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by sobi
Witam grupowiczów.
Od jakiegoś czasu przymierzam się do hodowli ośmiornicy.
Przymierzam to może dużo powiedziane :), bo chciałbym to robić,
aczkolwiek ilość materiałów opisujących jak to robić, na które się póki co
natknąłem jest zatrważająco mała.
Tu jest dużo info i dalszych linków:
http://www.tonmo.com/
Ale po co Ci to? Prawdopodobnie będziesz musiał przywieźć takie zwierze z
Niemiec albo UK, będzie pewnie dość drogie. Karmić trzeba porządnie (napewno
nie nawpół zgniłymi owocami morza z supermarketu). Na tej stronie widziałem
reklamy zachęcające do chodowli krewetek dla ośmiornicy :) Robi się z tego
całkiem niezła skala przedsięwzięcia...
O ośmiornice krótko żyją - od 6 miesięcy do 3 lat (3 lata tylko te wielkie),
jest spore ryzyko, że jak kupisz dorosłą to będzie żyła tyle co bojownik. A
jeśli się z nią zaprzyjaźnisz ....

Pozdrawiam
MW
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
sobi
2004-12-22 15:19:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mmtv
http://www.tonmo.com/
Ale po co Ci to? Prawdopodobnie bêdziesz musia³ przywieŒæ takie zwierze z
Niemiec albo UK, bêdzie pewnie do¶æ drogie. Karmiæ trzeba porz±dnie
(napewno
Post by mmtv
nie nawpó³ zgni³ymi owocami morza z supermarketu). Na tej stronie
widzia³em
Post by mmtv
reklamy zachêcaj±ce do chodowli krewetek dla o¶miornicy :) Robi siê z
tego
Post by mmtv
ca³kiem niez³a skala przedsiêwziêcia...
O o¶miornice krótko ¿yj± - od 6 miesiêcy do 3 lat (3 lata tylko te
wielkie),
Post by mmtv
jest spore ryzyko, ¿e jak kupisz doros³± to bêdzie ¿y³a tyle co bojownik.
A
Post by mmtv
je¶li siê z ni± zaprzyjaŒnisz ....
Tez namierzy³em t± stronkê. Od strony d³ugo¶ci ¿ycia rzeczywi¶cie nie brzmi
to
do¶c fajnie.Ze sprowadzaniem mo¿e nie by³oby takich problemów - mam paru
znajomych czesto jezdz±cych,
ale musze przyznaæ, ¿e mój zapa³ troche ostyg³ -

"Even if they never breed natural lifespan is only One or maybe Two years
depending on the species."

- mialem nadziejê, ¿e maj± nieco d³u¿sze ¿ycie.
Mo¿e mimo to spróbujê - chocia¿ jedyn± alternatyw± na jako tak± d³ug± rado¶æ
z tego zwierz±tka
mog³aby byæ hodowla par - wtedy zawsze po rozmno¿eniu da³oby sie "przed³u¿yæ
gatunek".
Ale to oznacza³oby kolejny wzrost skali przedsiêwziêcia. Z akwarystyk± nie
mia³em
du¿o do czynienia, a raczej dawno do czyniena, wiêc je¿eli ju¿ sie
zdecydujê, pewnie zostanê tu
sta³ym go¶ciem :).

pozdrawiam
Sobi
Adam T
2004-12-22 19:25:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by sobi
pewnie zostanê tu
sta³ym go¶ciem :).
jak my wszyscy :)
adamb
2004-12-22 20:17:56 UTC
Permalink
Raw Message
Może mimo to spróbuję - chociaż jedyną alternatywą na jako taką długą radość
z tego zwierzątka
mogłaby być hodowla par - wtedy zawsze po rozmnożeniu dałoby sie "przedłużyć
gatunek".
O ile ta parka nie zjadłaby się nawzajem.
--
pozdrawiam
Adam
http://www.akwarystyka.tk
Marek Cebula
2004-12-22 21:15:09 UTC
Permalink
Raw Message
Nie wiem ile ty mia³e¶ o¶miornic ale zapewniam ciê ¿e te równie¿
padlino¿erne zwierzêta bardzo dobrze jedz± te nadgni³e ¶limaki z
hipermarketu .
Zapraszam.
O¶miornica na zamówienie- 80z³.
A na zamówienie bo wbrew pozorom nie jest to handlowe zwierzê .
Mniej telewizji wiêcej praktyki.
(Parka to nie jest dobry pomys³.)
Rybek.
leszeke
2004-12-23 08:48:06 UTC
Permalink
Raw Message
Miałem szczęście kilkukrotnie spotkać te zwierzeta w naturze podczas
nurkowania. Piekne i niesamowite.
Mam natomiast pewne opory 'moralne' czy można tak inteligentne zwierzę
zamknąc w pół m3 ? Tak samo smutno jest mi zawsze gdy widzę jakiegoś
szympansa czy orangutana w klatce, choćby najpiekniejszego ...
Ale może rzecxzywiście lepiej niech będzie w akwarium niż na talerzu ?
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...